ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านจัมปา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 51 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 31 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 22 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 18 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 18 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 18 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านนาวี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 18 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 15 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 9 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 8 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน