ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
11 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
12 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน