ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 8  
11 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน