ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 42 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 26 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 24 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 16 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 16 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 14 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 10 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 4 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 4 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน