ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนลาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 42 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 32 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 32 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 32 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 30 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 30 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 24 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 16 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน