ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 36 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 32 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 26 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 26 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 22 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 18 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 18 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 10 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน