ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62.25 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน