ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.25 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนภัทรดล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน