ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน