ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนควาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65.66 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน