ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนควาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.6 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.6 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเมืองไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน