ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.62 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.12 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.87 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.87 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.62 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.62 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.25 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.12 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.25 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน