ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน