ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน