ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาวี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
17 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน