ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.36 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.72 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.39 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.55 เงิน 9  
10 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.11 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.9 เงิน 11  
12 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69.15 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68.99 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60.59 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 59.36 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 58.68 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 57.62 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนหนองขี้ม้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 55.76 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน