ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน