ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 40 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 38 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน