ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเลา สาขาอวยศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 49 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน