ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.5 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน