ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 98.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.75 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเมืองไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน