ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60.69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 48.37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44.32 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 38.28 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 36.43 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน