ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนภัทรดล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.2 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68.6 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน