ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.34 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.33 เงิน 8  
10 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน