ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 6  
10 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน