ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน