ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.75 เงิน 11  
13 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.25 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน