ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน