ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน