ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 53 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน