ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน