ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 56.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน