ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.25 เงิน 7  
9 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังเข สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68.5 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66.75 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66.5 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61.25 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน