ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนกุดแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน