ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน