ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน