ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน