ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน