ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน