ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน