ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน