ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนปัญจรักษ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนควาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน