ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนลาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน