ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน