ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนศิลานครวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนขวัญเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน