ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
12 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน