ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน