ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนน้ำคำสมศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน