ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน