ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำอุปราช สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน